U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha na tento týždeň

Terapia

Odporúča Tatiana Dubecká
(Pobočka Šváby)

 

Oddelenie metodiky

04Pracovníčka:
Mgr. Anna Zboranová

Kontakt:
Adresa: Levočská 1, 08001 Prešov, 2. poschodie
Telefón: 7733009
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove plní funkciu metodického centra pre verejné knižnice okresov Prešov a Sabinov.

Od 1.4.2002 plní funkciu metodického aj koordinačného centra pre knižnice Prešovského samosprávneho kraja.

V rámci krajskej metodickej činnosti plní knižnica tieto úlohy:

 • je ústredím pre zabezpečovanie odbornej kontroly knižníc, dodržiavania a plnenia knižničných noriem, nových štandardov a pravidiel v knižničnej praxi
 • posilňuje postavenie a činnosť knižníc vo vzťahu k zriaďovateľom
 • podporuje kooperáciu a vzdelávanie knižníc a vzájomnú spoluprácu knižničných pracovníkov pri výmene skúsenosti
 • koordinuje rozpracovanie ústredne vydávaných dokumentov s aplikáciou na regionálne knižnice kraja
 • archivuje komplexnú dokumentáciu o knižniciach v kraji
 • organizuje porady riaditeľov, metodikov a bibliografov regionálnych knižníc
 • uskutočňuje účelové metodické návštevy do knižníc Prešovského samosprávneho kraja
 • systematický sleduje nové trendy rozvoja knihovníctva a pomoc pri ich zavádzaní do praxe
 • zabezpečuje poradenskú a konzultačnú činnosť
 • spracováva ročnú štatistiku za knižnice PSK
 • spracováva Vyhodnotenie činnosti knižníc PSK, hodnotiace a analytické správy

V rámci regionálnej metodickej činnosti plní knižnica tieto úlohy:

 • buduje dokumentáciu o stave a činnosti jednotlivých obecných knižníc okresov Prešov a Sabinov
 • zbiera, spracováva štatistické údaje o činnosti obecných knižníc
 • uskutočňuje metodické návštevy do knižníc metodicky usmerňovaných
 • organizuje porady, školenia a semináre pre knihovníkov mestských a obecných knižníc
 • poskytuje metodické konzultácie a inštruktáže
 • zaškoľuje začínajúcich knihovníkov
 • dohliada na dodržiavanie zákona o knižniciach a na plnenie knižničných noriem a štandardov

Dôležité informácie, pokyny, tlačivá adresáre nájdete v sekcii Pre knižnice.

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.