U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha na tento týždeň

Terapia

Odporúča Tatiana Dubecká
(Pobočka Šváby)

 

Zoznam tlačív

Vzory tlačív a návody potrebné pre činnosť obecnej knižnice. 

docVzorový štatút knižnice - kópiu prosíme poslať na adresu našej knižnice
Návrh na vyradenie - vzorové tlačivo
Zoznam vyradených kníh - vzorové tlačivo
pdfVyhláška č. 201/2016 Z.z. Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie knižničných dokumentov a o revízii a vyraďovaní knižničného fondu v knižniciach 
docVzor knižničného a výpožičného poriadku - schvaľuje obecné zastupiteľstvo
Usmernenie k zlučovaniu školských a obecných knižníc
Zápisnica z revízie knižničného fondu - vzor. Kópiu Zápisnice z revízie knižničného fondu prosíme poslať na adresu našej knižnice (Knižnica P.O.Hviezdoslava, Levočská 1, 080 01 Prešov) alebo e-mailom na adresu: kniznicapoh(@)gmail.com. 
docTematické rozdelenie knižničného fondu - pomôcka pre obecných knihovníkov - ako jednoducho rozdeliť knižničný fond
docOchrana osobných údajov používateľov knižnice
• pdfZákon o knižniciach 126/2015
pdfMetodický pokyn MK SR k určeniu štandardov pre verejné knižnice
• pdfPríručka pre školského knihovníka od Slovenskej pedagogickej knižnice

Metodický pokyn MK SR k určeniu štandardov pre verejné knižnice

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.