U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha na tento týždeň

Terapia

Odporúča Tatiana Dubecká
(Pobočka Šváby)

 

Knižničné poplatky

 

Poplatky za knižničné služby od 02.01.2012:

 

Zápisné na jeden kalendárny rok:

Deti: 2 €

Dôchodcovia: 3 €

Študenti SŠ, VŠ (denná forma): 4 €

Dospelí: 5 €

ZŤP: 1 €

Nezamestnaní: 1 €

Rodinné zápisné: 6 €

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO KNIŽNICE
Zapíšte sa do knižnice priamo z domu

ELEKTRONICKÉ PLATBY
Platby členského a upomienok z pohodlia domova

Jednorázový denný poplatok:

Každý návštevník: 0,70 €

 

Sankčné poplatky:

Prekročenie výpožičnej doby kníh (po 30 dňoch): (1 dokument/1 deň) 0,02 €

Advokátska upomienka (po 100 dňoch): 5 €

+ za každú nevrátenú knihu: 1,70 €

Prekročenie výpožičnej doby periodík (po 7 dňoch): (1 periodikum / 1 deň) 0,02 €

 

Strata čitateľského preukazu:

1. Duplikát: 1 €

2. Duplikát: 2 €

3. Duplikát: 3 €

 

Poplatky pri strate dokumentu:

za väzbu: 3,00 €

poplatok za kópiu každej strany strateného dokumentu: 0,05 €

Ďalšie poplatky spojené s poškodením dokumentu určuje knižnica.

 

Špeciálne služby:

Oznam o rezervácii formou sms a telefonicky: 0,17 €

Oznam o rezervácii poštou: 0,40 €
Oznam o rezervácii emailom: zdarma
Cirkulačná výpožičná služba: 3,30 €
Spracovanie rešerší /1 záznam: 0,10 €

Medziknižničná výpožičná služba (MVS):

1 dokument: 2 €

Pripojenie na internet:

        WiFi zdarma na všetkých výpožičných miestach