U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha na tento týždeň

Terapia

Odporúča Tatiana Dubecká
(Pobočka Šváby)

 

STE V ZOZNAME KNIŽNÍC MK SR?

Podľa zákona o knižniciach č. 126/2015, čl. I, § 25 je zriaďovateľ knižnice povinný podať návrh na zápis knižnice do Zoznamu knižníc SR.

Zistili sme, že veľa knižníc nie je registrovaných na Ministerstve kultúry SR a teda nemajú ani evidenčné číslo knižnice.

Bez tohto čísla nespĺňate podmienky na získanie dotácie z MK SR (3 dotačné programy) a Fondu na podporu umenia.

Odporúčame vám takýto postup:
Na stránke MK SR je formulár (je potrebné si ho uložiť do PC na plochu alebo do dokumentov), ktorý je potrebné vyplniť a poslať na adresu uvedenú na formulári.

Link na stránku MK SR:
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/kniznicny-system/formulare-159.html 

Nájdete tu aj Zoznam knižníc SR (ktoré sa zaregistrovali na MK SR; je potrebné stiahnuť ho do PC a potom podľa názvu obce alebo mesta vyhľadať knižnicu a jej číslo; je vo formáte Excel).

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.