U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha na tento týždeň

Terapia

Odporúča Tatiana Dubecká
(Pobočka Šváby)

 

Reprografické služby

16Poskytujeme ich na všetkých pracoviskách:

V rámci reprografických služieb poskytujeme:

  • čiernobiele kopírovanie dokumentov vo formáte A5, A4, A3
  • zhotovovanie xerokópií periodíka a častí dokumentov z fondu našej knižnice a to iba registrovaným používateľom našej knižnice
  • tlačíme dokumenty z internetu

Služby poskytujeme v zmysle platného cenníka, ktorý je prílohou výpožičného poriadku knižnice a v súlade s ustanoveniami § 24 Autorského zákona č.383/97 Z. z

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.