U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha na tento týždeň

Terapia

Odporúča Tatiana Dubecká
(Pobočka Šváby)

 

Verejný internet

Jedným z projektov informatizácie knižníc je národný projekt Ministerstva kultúry SR "Informatizácia knižníc - Verejný internet v knižniciach Slovenskej republiky", ktorý je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Image

Projekt vypracovalo Ministerstvo kultúry SR v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou ako metodickým centrom knihovníctva v SR a Slovenskou chemickou knižnicou.

Naša knižnica sa zúčastnila projektu ako jedna zo 110 knižníc na Slovensku. V rámci projektu sme získali 8 terminálov, 1 laserovú tlačiareň.

V rámci verejného internetu poskytujeme:

  • bezplatný prístup k internetu
  • používateľom je k dispozícii 8 počítačových staníc
  • individuálne konzultácie, pomoc pri využívaní internetu
  • možnosť využívať platené databázy zahraničných časopisov
  • pomoc pri vyhľadávaní informácií
  • vyhľadávanie v on - line katalógoch slovenských knižníc (www.kis3g.sk)
  • tlač dokumentov vyhľadaných na internete

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.