U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha na tento týždeň

Terapia

Odporúča Tatiana Dubecká
(Pobočka Šváby)

 

Služby knižnice

Základné služby

v zmysle Zákona o knižniciach e. 183 / 2000 Z.z. sa poskytujú zdarma:

 • absenčné výpožičky (dokumenty si môže čitateľ vypožičať domov): krásnu literatúru, odbornú literatúru zo všetkých vedných odborov, vybrané tituly novín a časopisov, videokazety
 • prezenčné výpožičky (dokumenty si môže čitateľ preštudovať len v knižnici): noviny a časopisy, multimediálne dokumenty, všeobecné a odborné encyklopédie, knižničné dokumenty získané formou povinného výtlačku

Špeciálne knižnično - informačné služby

V zmysle knižničného a výpožičného poriadku a cenníka služieb sú spoplatňované.

Medziknižničná výpožičná služba MVS

 • v prípade, že knižnica požadované dokumenty nevlastní, môže sprostredkovať ich vypožičanie z inej knižnice v rámci SR

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba MMVS

 • žiadaný dokument je možné sprostredkovať prostredníctvom Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine UK v Bratislave z knižníc zo zahraničia

Bibliograficko - informačné služby

 • vyhotovovanie rešerší (súpis literatúry na určitú tému) strojové a klasické
 • poskytovanie faktografických a bibliografických informácií
 • reprografické služby
 • vyhotovovanie kópii len z dokumentov knižničného fondu knižnice
 • rezervovanie dokumentov
 • štúdium CD - ROMov
 • internetové služby
 • konzultačné a poradenské služby ku všetkým oblastiam knižničnej práce a potrieb používateľov

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.