U nás lepšie, ako doma...

  

Kniha na tento týždeň

Terapia

Odporúča Tatiana Dubecká
(Pobočka Šváby)

 

Výpožičky

Výpožičky patria k základným knižnično - informačným službám knižnice a poskytujeme ich zadarmo.

Podľa spôsobu vypožičania, poskytujeme dva druhy výpožičiek:

  • absenčné výpožičky (dokumenty si môže čitateľ vypožičať domov): krásnu literatúru, odbornú literatúru zo všetkých vedných odborov, vybrané tituly novín a časopisov, videokazety
  • prezenčné výpožičky (dokumenty si môže čitateľ preštudovať len v knižnici): noviny a časopisy, multimediálne dokumenty, všeobecné a odborné encyklopédie, knižničné dokumenty získané formou povinného výtlačku

Výpožičky poskytujeme registrovaným čitateľom, ktorí majú zaplatený ročný členský poplatok.
Naproti tomu prezenčné výpožičky poskytujeme aj návštevníkom, ktorí nie sú v knižnici zaregistrovaní, teda nie sú našimi čitateľmi. Títo používatelia sú povinní zaplatiť jednorázový poplatok 0,70 € a môžu navštíviť čitáreň dennej tlače a periodík, študovňu náučnej literatúry, ale nijaký dokument si nepožičiavajú domov.

Výpožičky poskytujeme na všetkých pracoviskách knižnice.

Chcem, aby...

Chcem, aby v knižnici...

Kliknite a napíšte nám svoj nápad.